Image Name

PiSafe

Banner_aboutus_1440x675
 Image Name  Image Name

Chế độ bảo hành của các thiết bị và các công trình thi công lắp đặt như thế nào?

PiSafe xin đảm bảo rằng tất cả các thiết bị lắp đặt đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Toàn bộ thiết bị được lắp đặt đều có biên bản bảo hành bàn giao cho khách hàng. PiSafe sẽ bảo hành toàn bộ các thiết bị hư hỏng do nguyên nhân từ nhà sản xuất trong vòng 1 năm kể từ ngày lắp đặt.