Image Name

PiSafe

Danh Mục

Tin Nổi Bật

Bài Viết

PiSafe tai dx summit 2024

PiSafe tại DX Summit 2024: Phó Thủ Tướng Chính Phủ và Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông Thăm Quan Gian Hàng

Phó Thủ Tướng Chính Phủ và Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông Thăm Gian Hàng Của PiSafe tại DX Summit 2024. Chiều ngày 28/5/2024, tại sự kiện DX Summit 2024, PiSafe đã vinh dự được đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm gian hàng của Pitagon. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để giới thiệu về hệ sinh thái chuyển đổi số của Pitagon mà còn là dịp để giới thiệu về Nền tảng Cảnh báo An ninh, An toàn PiSafe.

Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy

Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định về biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy

*Tên đầy đủ: Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

1. Thông tư 149/2020/TT-BCA là gì?

Ngày 31/12/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 149/2020/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Theo đó, Thông tư 149 quy định một số nội dung trong công tác phòng cháy chữa cháy bao gồm: 

  • Hồ sơ quản lý, nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy;
  • Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao
  • Phân cấp quản lý về phòng cháy và chữa cháy
  • Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  • Phê duyệt, thực tập phương án chữa cháy
  • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố
  • Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy
  • Tem kiểm định phương tiện PCCC

2. Thông tư 149/2020/TT-BCA

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Phụ lục biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, Phiếu chiến thuật chữa cháy (Mẫu số 01); Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 02); Tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 03).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2021 và thay thế cho 2 thông tư: 

Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014

Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 12 năm 2018

Tải văn bản thông tư 149/2020/TT-BCA  PDF

Tải miễn phí thông tư 149 năm 2020 PDF tại đây

Thông tư 149
Thông tư 149/2020/TT-BCA

Xem thêm nhiều bài viết về PCCC và PiSafe hãy bấm Tại đây

Công ty Cổ phần PiSafe

Địa chỉ:  Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: (+84) 889.969.393

Email: [email protected]

 

Yến Ngô Thị Hải